Udruga Domine uredno je 28. veljače predala godišnji izvještaj o volontiranju. U 2023. godini radu udruge svoj doprinos je dalo 47 volonterki i 4 volontera, što čini ukupnu brojku od 51 volontera koji su ostvarili 1140 sati volonterskog rada.

Ukupno 18 volonterki, uglavnom mladih bilo je uključeno u programe Europskih snaga solidarnosti te druge projekte i programe Europske unije, dok je od ukupnog broja ukupno 39 volonterki dugotrajno uključeno u rad udruga kroz razne mogućnosti i programe volontiranja. Osim na mlade volontere, Domine su posebno ponosne na volonterke kriznog centra koje su svakodnevna pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja. Većina volonterki i volontera su u dobi od 31 do 65 godina. U 2023. Domine su imale i volonterku koja je došla iz Danske. Mjesec dana volontiranja u Dominama iskoristila je za informatičku podršku i digitalni dizajn mrežne stranice te dizajna promotivnog materijala za tekuće projekte. Izvještaj o volontiranju za 2023. godinu je sastavila Petra Sinovčić.

Web stranica je još u izradi.