Programi

Od svog početka Domine kontinuirano djeluju na promicanju ženskih prava, jačanju uloge žena i njihove veće vidljivosti u društvu, ali i doprinos razvoju civilnog društva Domine realiziraju kroz 3 osnovna programa: političko i ekonomsko osnaživanje žena, medijska vidljivost civilnog društva i pravna i psihološka podrška ženama.

Svoje ciljeve realiziramo kroz edukacijske programe, javne kampanje, vlastitu video produkciju i kroz telefonsko i direktno savjetovanje žena.

Web stranica je još u izradi.