Mirjana Kučer sudjelovala je na Prvom mediteranskom feminističkom forumu održanom 3. svibnja  u Arapskom svjetskom institute u Parizu.

Mediteranski feministički forum održan je u organizaciji Euromediteranske feminističke inicijative u partnerstvu s Delegacijom za Mediteran Ministarstva za Europu i vanjske poslove Republike Francuske te u suradnji s Arapskim svjetskim institutom.  Forum je okupio preko 50 feminističkih organizacija iz 20 zemalja s područja Mediterana, te drugih dionika, privatnih poduzetnika i donatora.

Svrha održavanja Foruma bilo je stvaranje prostora za razmjenu iskustava, analiza, naučenih lekcija i dobre prakse s obje strane Mediterana na područjima borbe protiv nasilja nad ženama, participacije žena u ekonomskom, društvenom i političkom životu, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena. Ove teme raspravljane su u drugoj sesiji kroz tri panela, dok, je u prvoj sesiji isto tako kroz panel prezentiran rad feminističkih organizacija u kontekstu napada na ženska prava koji dolazi od strane desnih konzervativnih pokreta protiv prava žena i drugih stečenih ljudskih prava. Na kraju dana održan je panel za javnost na kojem su predstavljene uspješne žene, koje žive i rade u Francuskoj, a svoje korijene vuku iz zemalja Južnog Mediterana. Događaj je završen mini koncertom žena iz berberskog naroda s područja Maroka.

Mirjana Kučer moderirala je panel o nasilju protiv žena i djevojčica, dok je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata – ROSA prezentirala iskustva hrvatskih feministica u borbi za zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava i napade na pravo žena da odlučuju o vlastitom tijelu, koje je u Hrvatskoj nekad bilo zagarantirano Ustavom i još uvijek je temeljen zakona iz 1978. godine.

Zaključak Foruma, nakon dinamične, detaljne i duboke analize i rasprave je da bez potpunog sudjelovanja žena i feminističkih organizacija koje imaju znanje i iskustvo direktnog rada sa ženam a i djevojčicama, nema ni pozitivnih promjena, ni održivog mira u regiji.

Ove godine Euromediteranska inicijativa obilježava 20 godina, a Domine su njezine članice gotovo od samih početaka rada.

Web stranica je još u izradi.