Mirjana Kučer i Petra Sinovčić sudjelovale su kao gošće na predstavljanju rada savjetovališta suradničke udruge Duga iz Solina te rezultata projekta „Siguran kutak: lokalna mreža podrške za žrtve obiteljskog nasilja“. Predstavljanje je održano u utorak, 29. studenog u Teatrinu Gradske knjižnice Solin..

Na okruglom stolu pored predstavnica udruge Duga Katarine Tramontana i Zvjezdane Atlaga koje su predstavile projekt udruge, o radu Odjela za podršku žrtvama i svjedocima te suradnji s udrugama Domine i Duga govorila je Tamara Čatlak Cindro s navedenog Odjela. Mirjana Kučer podijelila je iskustva rada savjetovališta udruge Domine te predstavila nedavno objavljenu publikaciju o kvaliteti usluge servisa za podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja i stupnju zadovoljstva korisnica-ka istom.

Petra Sinovčić je pak predstavila koncept rodno osviještenog proračuna i nedavno provedenu analizu proračuna 5 JLS na širem području Dalmacije, a kao važnog elementa solidarnosti i podrške najranjivijim društvenim skupinama, što žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja svakako jesu. Sudionicama skupa također se obratio i Gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević koji je pozdravio rad udruga te suradnju na prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji.

Publikacija je nastala kao dio jednogodišnjeg projekta „Savjetovalište kao sigurno mjesto za žene preživjele nasilje i obiteljsko nasilje“ kojeg financira MRMSOSP, dok je rodna analiza proračuna provedena kroz projekt „Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji u lokalnoj zajednici“ financiran od strane Active Citizens Fund Hrvatska.

Web stranica je još u izradi.