Ženska mreža Hrvatske reagirala je na nedostupnost usluge medicinskog zahvata prekida trudnoće na zahtjev u slučaju Čavajda te se putem svoje Facebook stranice obratila Vladi Republike Hrvatske pozivajući je na dosljednu primjenu važećeg Zakona.

Izjavu prenosimo u cijelosti.

Prekid trudnoće je medicinski zahvat.

Prekid trudnoće se može izvršiti do isteka deset tjedana od dana začeća. Nakon isteka deset tjedana od dana začeća, prekid trudnoće može se izvršiti samo po odobrenju komisije, a pod uvjetima i po postupku utvrđenom ovim zakonom. Nakon isteka deset tjedana od dana začeća komisija prvog stupnja može odobriti prekid trudnoće, uz pristanak odnosno na zahtjev trudne žene, u slučajevima:

– kad se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja;

– kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama;

– kad je do začeća došlo u vezi s izvršenjem krivičnog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskvrnuća. (Članak 15. i članak 22. Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece)

Ženska mreža Hrvatske osuđuje kršenje zakona na štetu žena. Svaka žena ima pravo na siguran i dostupan prekid trudnoće.  Kada ćemo konačno vidjeti ostavke odgovornih za ovakav odnos prema ženskom zdravlju?

Web stranica je još u izradi.