Katarina Križan i Tea Bošnjak sudjelovale su u 12. travnja na online edukaciji: „Jačanje utjecaja na promjene javne politike u području rodno uvjetovanog nasilja i reproduktivne pravde“. Edukaciju je organizirao  Fond za žene  Zaklade Solidarna.

Ovo je druga u nizu edukacija na temu zagovaranja javnih politika u sklopu Programske potpore Fonda za žene. Voditeljica radionica u organizaciji Fonda za žene je Nataša Škrbić. Prva radionica održana je u Zagrebu. Radionice su održane za organizacije, korisnice Fonda za žene s ciljem jačanja kapaciteta zagovaranja ženskih organizacija civilnog društva. Treća, zadnja u nizu edukacija održat će se u svibnju.

Web stranica je još u izradi.