Publikacija kojom su obuhvaćena provedena istraživanja o dostupnosti i o stupnju zadovoljstva kvalitetom usluge pomoći i podrške od strane korisnica-ka dostupna je na mrežnoj stranici udruge Domine od 15. studenog.

Istraživanje o dostupnosti usluge napravljeno je tijekom 2020. godine s ciljem prikupljanja sveobuhvatnih podataka o postojećim specijaliziranim servisima za pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja. Istraživanje je rezultat uočenog nedostatka dostupnih informacija o postojećim specijaliziranim servisima kao i iskustva udruga i organizacija civilnog društva koje sustavno rade sa preživjelima nasilje. Ciljevi istraživanja su bili analiza regionalne rasprostranjenosti broja dostupnih servisa, pružanje uvida u razinu dostupnosti usluga, sukladno preporukama i obvezujućim standardima Vijeća Europe, prepoznavanje mogućnosti za poboljšanje suradnje organizacija u borbi protiv nasilja nad ženama, te definiranje preporuka za poboljšanje kvalitete dostupnosti usluga. Analiza stupnja zadovoljstva dostupnošću kvalitete usluga provedena je tijekom 21. godine. Cilj je bio analizirati koliko su žene preživjele nasilje zadovoljne uslugama i kvalitetom usluge pomoći i podrške bilo kod institucionalnih ili izvaninstitucionalnih pružatelja usluga te saznati razinu zadovoljstva odgovorom sustava na njihove prepoznate potrebe. Posebni ciljevi bile su ispitati zadovoljstvo pruženim uslugama od strane centara za socijalnu skrb, nevladih+nih i vjerskih organizacija te sigurnih kuća, ispitati dostupnost potrebnih usluga na područjima na kojima korisnice žive te ispitati razloge nezadovoljstva dostupnim uslugama i istražiti koje su dodatne usluge potrebne.

Rezultati provedenog istraživanja su potvrdili da unatoč pomacima prema naprijed još uvijek ne možemo biti zadovoljni postignutim standardima i stupnjem kvaliteta usluge pomoći i podrške ženama preživjelim nasilje i žrtvama obiteljskog nasilja. Navedeno se prvenstveno odnosi na financiranje ženskih autonomnih skloništa i savjetovališta. Ne postoji standardizacija u praćenju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, nisu proširene usluge s obzirom na bolju dostupnost SOS linija niti su uspostavljeni nužni krizni centar i posebni centri za rad s žrtvama seksualnog nasilja. Potrebno je raditi na proširenju, kapaciteta, vrste i same dostupnosti usluge žrtvama. Nadalje, potrebno je uvođenje praćenja nasilja, vođenja rodne statistike i statistike nasilja nad ženama. Također su potrebne provedive i učinkovite lokalne politike koje će se temeljiti na rodnom proračunu i uključivati kontinuirano financiranje servisa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji direktno iz lokalnog i regionalnog/županijskog proračuna. Vezano uz analizu stupnja zadovoljstva iz podataka je vidljivo nezadovoljstvo uslugama koje su dostupne kroz centar za socijalnu skrb te nezadovoljstvo generalnim odgovorom sustava na pitanje nasilja.

Publikacija je objavljena u sklopu projekta „Savjetovalište kao sigurno mjesto za žene preživjele nasilje i obiteljsko nasilje“  koje je financijski podržalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Publikacija je dostupna na slijedećem linku https://domine.hr/wp-content/uploads/2023/01/Rezultati-istrazivanja_Dostupnost-i-kvaliteta-usluga-pomoci-i-podrske-zenama-zrtvama-nasilja-i-zrtvama-obiteljskog-nasilja_Domine.pdf

Web stranica je još u izradi.