Valentina Andrašek, predstavnica Ženske mreže Hrvatske u Opservatoriju protiv nasilja nad ženama Europskog ženskog lobija prezentirala je istraživanje Opservatorija Europskog ženskog lobija o provedbi Istanbulske konvencije u Europskoj uniji i šire, uz osvrt na GREVIO preporuke o dobrim praksama. 

Dubravka Šimonović, bivša posebna UN-ova izvjestiteljica za nasilje nad ženama govorila je o radu GREVIO-a, nezavisnog tijela za nadgledanje i provedbu Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja napravila usporedbu UN mehanizama i mehanizama Vijeća Europe za prava žena.

Sudjelovalo je 20 žena iz 10 organizacija za prava žena – članica Ženske mreže Hrvatske te predstavnica lokalne samouprave iz Koprivničko-križevačke županije. Edukacija  je provedena u sklopu projekta Ženske mreže Hrvatske „Zagovaranjem do boljih politika za zaštitu prava žena u Hrvatskoj“, financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u sklopu poziva za male projekte 2021. te suradnji sa HERA-om Križevci u sklopu projekta “Novi početak”.  #ahaprojekti #acfhrvatska

Web stranica je još u izradi.