Mirjana Kučer i Petra Sinovčić, sudjelovale su  početkom studenog (3. i 4.) na međunarodnom sastanku posvećenom agendi Žene, mir, sigurnost u Beirutu. Konferenciju je organizirala Europska feministička inicijativa.

Cilj dvodnevnog sastanka na kom su sudjelovale predstavnice organizacija članica EFI-IFE, među kojima su i Domine, strateško promišljanje o agendi žene, mir i sigurnost na području Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka, te širem Euro-Mediteranskom prostoru na kojem djeluje Europska feministička inicijativa, a u narednom strateškom razdoblju.

Web stranica je još u izradi.