Predstavnice udruge Domine Katarina Križan i Petra Sinovčić predstavile su u srijedu, 19. listopada rezultate analize istraživanja položaja ruralnih žena u Hrvatskoj članicama istraživačkog tima Ženske mreže Hrvatske.

Rezultati analize koje su za potrebe Ženske mreže provele članice istraživačkog tima Domina predstavljeni su online, putem Zoom platforme, članicama organizacija Ženske mreže Hrvatske koje su istraživanje, odnosno prikupljanje podataka putem polustrukturiranog intervjua provele tijekom proteklih pet mjeseci.

Analizu je izradila Udruga Domine, a intervjue su provele članice udruga Delfin Zamir, HERA Križevci, Udruga žena Vukovar, OAZA Beli Manastir, Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga žena NIT Korenica i Ženska grupa Split. Analiza je provedena unutar projekta Zagovaranjem do boljih poitika za zaštitu prava žena u Hrvatskoj, Ženske mreže Hrvatske koji financira Fond za aktivno građanstvo, ACF u Hrvatskoj.

Web stranica je još u izradi.