Udruga Domine je od lipnja 2020. do kraja svibnja 2023. provodila program ”Mreža ženske podrške -širenje mreže socijalnih usluga podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja na području Dalmacije” koji je financijski podržavalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Program se provodio u partnerstvu s organizacijama civilnog društva (Žene kosovske doline iz Riđana i Centar za društveno-humanistička istraživanja iz Zadra) te s nekoliko Centara za socijalnu skrb. Program je bi usmjeren na osnaživanje žena koja izlaze iz nasilnih veza i/ili sigurnog smještaja. Stvorio se integrativni model koji je navedenim korisnicama služio kao podrška kod proces uključivanja u zajednicu. Svake godine projekta je minimalno 12 korisnica bilo uključeno u integrativni model, u posljednjoj godini programa je 12 korisnica pruženo 69 sati opće (volonterske podrške), 48 sati pravne podrške i 74 sata psihološke pomoći i podrške. Uz to, kroz druge aktivnosti projekta je ekonomski osnaženo 68 korisnica te je kao dio projekta izraženo istraživanje o potrebama žena koje imaju iskustvo boravka u sigurnom smještaju.

Web stranica je još u izradi.