Udruga Domine, jedan je od partnera na projektu „Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja (CERV-2022-DAPHNE-101096462-be-SAFE). Projekt je započeo s provedbom 16. siječnja. Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Projekt ima za cilj podići svijest i znanje o problemu rodno uvjetovanog digitalnog nasilja (cyber GBV). Nadalje, cilj je projekta zagovaranje cjelokupnog odgovora kroz zakonodavstvo i javne politike vezano za Nositelj projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Projekt se provodi u partnerstvu s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, IDIZ, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Zagreb, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Split, Lobby Europeo de mujeres es Espanja LEM Espana, Madrid, Comissao para a cidadania e a igualdade de genero (CIG), Platforma portuguesa para os direitos das mulheres – Associascao (PhDM)

Web stranica je još u izradi.