Ženska mreža Hrvatske na press konferenciji organiziranoj zajedno s predstavnicama inicijative “Spasi me” i zaklade Solidarna, 29. siječnja u Centru za ženske studije, sazvanoj povodom situacije u kojoj se našla Severina Vučković te nakon izjave predsjednika Vrhovnog suda uputila je Zahtjeve  Vladi i ministarstvima za izmjenama Obiteljskog zakona te unaprjeđenju procedura. Jedan od zahtjeva upućen je Ministarstvu pravosuđa, a odnosi se na pokretanje stegovnog postupka protiv Predsjednika Vrhovnog suda.  

Iskustva organizacija u direktnom radu sa ženama potvrđuju da je situacija u kojoj se našla Severina Vučković i skandalozna izjava predsjednika Vrhovnog suda gotovo pravilo u postupanju zaposlenih u institucijama i brojnih odgovornih kroz sustav. 

U svojoj Izjavi za javnost Ženska mreža Hrvatske navodi zahtjeve koje je uputila Vladi i ministarstvima, te ih prenosimo u cijelosti.

1. od Vlade RH i Hrvatskog sabora da :  

• postojeći Obiteljski zakon izmijene iz temelja, a u skladu s preporukama GREVIO odbora i da se provede uvođenje potpuno novog pristupa za žrtve nasilja, ukidanje obaveznog savjetovanja za žrtve nasilja, prepoznavanje djece svjedoka kao žrtava nasilja, uvođenje mjera koje osiguravaju stvarnu hitnost postupka, osiguravanje razmjene informacija između kaznenih i obiteljskih postupaka;  

• zakonom definiraju jasne procedure za vještačenja za obiteljske sudske postupke i standardne postupke i testove koji se mogu koristiti te uvođenje obveze za vještake da u izvješću jasno navedu ograničenja procjena i testova koje su koristili za pojedini postupak;

• propišu obvezne edukacije vještaka  koja uključuje znanja o rodno uvjetovanom nasilju nad ženama i učincima tog nasilja na djecu.

2. od Ministarstva pravosuđa i uprave:

• osnivanje radne skupine u suradnji s Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koja će razraditi način praćenja obiteljskopravnih sudskih postupaka u vezi roditeljske skrbi;

• uvođenje obaveznih edukacija za suce obiteljskih odjela i sudce koji sude predmete vezane uz rodno utemeljeno nasilje, osmišljenih u suradnji sa ženskim organizacijama, koje će se provoditi na dvije razine – inicijalnoj (prije početka rada) i cjeloživotnoj razini u skladu s preporukama GREVIO odbora; hitno donošenje potrebnih provedbenih propisa i započinjanje takvih edukacija;

• evaluaciju rada i učinka obiteljskih odjela pri sudovima te u skladu s evaluacijom unapređenje njihovog rada

2. od Ministarstva pravosuđa i uprave: 

• osnivanje radne skupine u suradnji s Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koja će razraditi način praćenja obiteljskopravnih sudskih postupaka u vezi roditeljske skrbi;  

• uvođenje obaveznih edukacija za suce obiteljskih odjela i sudce koji sude predmete vezane uz rodno utemeljeno nasilje, osmišljenih u suradnji sa ženskim organizacijama, koje će se provoditi na dvije razine – inicijalnoj (prije početka rada) i cjeloživotnoj razini u skladu s preporukama GREVIO odbora;  hitno donošenje potrebnih provedbenih propisa i započinjanje takvih edukacija; 

• evaluaciju rada i učinka obiteljskih odjela pri sudov

• ima te u skladu s evaluacijom unapređenje njihovog rada;

3. od Ministra pravosuđa i uprave da pokrene stegovni postupak protiv predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića zbog povrede ugleda suda i sudačke dužnosti diskriminativnim mizoginim izjavama vezano za slučaj Severine Vučković.

Web stranica je još u izradi.