Volonterke koje svojim radom doprinose radu savjetovališta i kriznog centra, a kojih je trenutačno  9 aktivnih tijekom protekle, 2023. godine odradile su više od 30 terenskih posjeta korisnicama savjetovališta, te 7 puta osigurale podršku kao osobe od povjerenja pri iskazu žrtava na sudu, državnom odvjetništvu ili policiji.

Radi se o educiranim volonterkama od kojih su neke prošle program edukacije u ovoj godine, a kako bi se uspješno pridružile volonterskom timu kriznog centra. Edukacije su provedene tijekom mjeseca rujna na volonterskim sastancima te na trodnevnoj radionici održanoj u Korenici, a na kojoj su sudjelovale i neke od volonterki udruge. Osim kao osobe od povjerenja, volonterke udruge pružile su opću podršku korisnicama direktno, telefonski ili kroz terenske posjete. Ukupno je ostvareno 182 sata volonterske podrške samo kroz savjetovalište i krizni centar udruge Domine.

Volonterske akcije solidarnosti dio su projekta  „Priča ženske solidarnosti – razvijanje mreže podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja“ koji sa 4.000 eura financira Grad Split.

Web stranica je još u izradi.