U utorak, 26. travnja Mirjana Kučer sudjelovala je na još jednoj u nizu mjesečnih sesija u integracijskom stipendijskom programu “Žene, mir i sigurnost” za Južnu i Centralnu Europu. Tema sesije održane online putem Zoom platforme bile su socijalne usluge za žene pretrpjele rodno uvjetovano nasilje.

Uvodno predavanje o uslugama socijalne skrbi za žene koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje iz regionalne perspektive dala je Aleksandra Nestorov iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda. U nastavku su sudionice iz Hrvatske, Dunja Bonacci Skenderović i Doria Jukić dale pregled socijalnih servisa u Hrvatskoj, jedinoj od država članica polaznica programa koja je u EU te o izazovima dosljedne primjene Istanbulske konvencije.

Web stranica je još u izradi.