U petak, 29. ožujka udrugu je posjetila Sara Dyson iz udruge stranih poduzetnika u Hrvatskoj, Foreign Business Owners Association, FBOA, kako bi izvršnoj koordinatorici Mirjani Kučer predala sredstva prikupljena na akciji „Bake safe“, održanoj u subotu, 23. ožujka. U akciji je prikupljeno ukupno 1575 eura.

Pored sredstava prikupljenih prodajom slastica, peciva i pekarskih proizvoda, tijekom mjeseca ožujka uplaćene su direktne donacije na račun te je ukupan iznos primljene donacije 3.420 eura. Prikupljena sredstva namijenjena su korisnicama savjetovališta i kriznog centra udruge Domine za plaćanje usluga pravne i psihološke podrške, ali i za direktnu financijsku i materijalnu pomoć.

Web stranica je još u izradi.