Poslovanje udruge Domine u skladu je sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, potvrdio je to nalaz ovlaštene revizije provedene tijekom ožujka, a koji je udruga zaprimila početkom mjeseca travnja.

Financijsko poslovanje udruge Domine pregledao je ovlašteni revizor Vinko Bušić te je zaključno naveo da je financijski izvještaj neprofitne organizacije Domine sukladan Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Tijekom 2021. godine udruga je iskazala prihod od 1.028.042 kune, te ukupan rashod 1.027.974 kn čime je ostvarila višak prihoda od 68 kn što s prenesenim viškom iz 2020. godine koji iznosi 51.026,00 kuna, što čini raspoloživi višak prihoda od 51.094,00 kune.

Web stranica je još u izradi.