U Splitu je u srijedu, 23. veljače u organizaciji udruge Domine održana međunarodna konferencija koja se bavila temom cijene nasilja nad ženama.  Događaj se mogao pratiti i online, putem Zoom platforme udruge Domine. Konferencija je organizirana u suradnji s Veleposlanstvom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije u Zagrebu uz sudjelovanje britanskih stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom rada na istraživanju nasilja nad ženama i implementaciji različitih oblika rodno odgovornog budžetiranja.

Cilj konferencije bio je predstaviti dobre prakse u Velikoj Britaniji, a vezano za rodnu analizu proračuna te razvijanje uspješne metodologije praćenja nasilja nad ženama, kao i alata za izračun stvarnih troškova koje društvo plaća kao posljedicu nedostatka preventivnih programa i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji. Dodatno cilj je konferencije identificirati smjernice za efikasno praćenje nasilja nad ženama te financiranje servisa za žene koje su proživjele nasilje. Konferencija je prije svega bila namijenjena donositeljima i provoditeljima odluka na nacionalnoj, lokalnoj/regionalnoj razini kao i predstavnicima izvršnih tijela na nacionalnoj razini.

U uvodnom dijelu konferencije predstavnice udruge Domine predstavile su ciljeve konferencije, te su sudionice i sudionike konferencije u svojim uvodnim obraćanjima pozdravili predstavnica Britanskog Veleposlanstva u Hrvatskoj  Andrea Maretić, predstavnica Splitsko-dalmatinske županije Helena Bandalović, te Nebojša Paunović, ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić.

U radnom dijelu konferencije Petra Sinovčić iz udruge Domine predstavila je rezultate analize proračuna 5 jedinica lokalne samouprave na području Dalmacije i rezultate provedene kampanje podizanja svijesti o rodno osjetljivom proračunu, ustvrdivši da na razini analiziranih JLS, a vjerojatno ni drugdje kako na lokalnoj, tako ni na nacionalnoj razini ne postoji rodno odgovoran proračun. Janet Veitch iz Women’s Budget Group (WBG) iz Londona predstavila je uspjehe WBG u praćenju proračuna s obzirom na integraciju rodne ravnopravnosti. WBG vodeća je britanska organizacija koja prati rodno osjetljivi proračun na nacionalnoj razini, a kod koje su članice udruge Domine, CESI i SOS Rijeka boravile tijekom studijskog posjeta Londonu u listopadu prošle godine, kada smo imale prigodu izbliza se upoznati s rezultatima i uspjesima njihovog rada. Janet Veitch također je predstavila QALY metodu koju su britanske stručnjakinje okupljene u timu koji je vodila priznata feministička aktivistkinja, sociologinja, prof. Sylvia Walby,a koja se primjenjuje kod izračuna cijene nasilja nad ženama i pokazuje koliko je za društvo jeftinije ulagati u prevenciju, nego se boriti s posljedicama nasija nad ženama i nasilja u obitelji.  

U nastavku rada konferencije govorila je o važnosti rodno osjetljivog proračuna i rodno osjetljivih politika za prevenciju i probu protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja Doc. Dr. Sc., Ana-Marija Sikirić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

U drugom dijelu konferencije održan je okrugli stol: Prezentacija Hrvatskog modela praćenja nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja s ciljem pregleda postojećih politika i mogućnost primjene britanskog modela u nacionalnom okviru. Moderatorica okruglog stola bila je  Blanka Čop, sociologinja s  Pravno fakulteta u Splitu, dok su o temi izlagali svako iz svog aspekta Valerija Barada, izv. prof. dr. sc., Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru; Nebojša Paunović, ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te Mirjana Kučer iz udruge Domine. Zaključak je da Hrvatska mora raditi na standardizaciji praćenja nasilja te na razvijanju rodno osjetljivog proračuna kao održivog alata koji osigurava provedbu politika prevencije i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Održana konferencija je  dio projekta „Cijena nasilja protiv žena – metodologija i alati za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji“ („The cost of violence against women – methodology and tools for prevention and combating“) udruge Domine čiju provedbu s iznosom od 100.000, 00 kn /13.272,28 EUR podržava Britansko veleposlanstvo u Zagrebu. Projekt se provodi u razdoblju od 15. rujna 2022. do 28, veljače 2023. godine. Pored konferencije održana je dvodnevna radionica za predstavnice-ke organizacija civilnog društva te studijska posjeta Lodonu.

Konferencija je dijelom sufinancirana sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kroz trogodišnji program „Mreža ženske podrške“ . 

Web stranica je još u izradi.