U zadnjem tjednu rujna, u vremenu od 27. do 29. rujna u Korenici je održana je trodnevna radionica za stručni tim Domina i partnera s ciljem unaprjeđenja rada  savjetovališta.  Radionica je održana hibridno.

Radionica je održana unutar jednogodišnjeg projekta savjetovališta. Tema edukacije koju je za potrebe rada savjetovališta pripremila Sanja Juras iz udruge Kontra bila je višestruka diskriminacija žena. Posebno je u fokusu bilo iskustvo rada sa lezbijkama, žrtvama pojedinačnog ali i partnerskog nasilja. Udruga Kontra naime, ima dugogodišnje iskustvo psihosocijalne potpore kroz savjetovalište upravo s ovom korisničkom skupinom. 

U okviru radionice članice udruge Domine održale su sastanak s udrugom Nit koja nam je predstavila svoja iskustva s otvaranjem sigurne kuće. Boravak u Korenici bio je prilika za organiziranje sastanka s predstavnicima suradničke organizacije iz Bihaća, Glas žene. Posebna tema je bio femicid, kao problem na kojem rade brojene organizacije u Hrvatskoj i BiH. U okviru trodnevne radionice održana je supervizija rada savjetovališta u organizaciji Ženske grupe Split, a provela ju je psihologinja udruge Didina Baketić. Radionica je iskorištena za dogovor nastavka partnerske suradnje udruga provoditelja  projekta.

Opisane aktivnosti dio su jednogodišnjeg projekta „Savjetovalište – sigurno mjesto za žene žrtve nasilje i nasilja u obitelji“ kojeg financijski podržava MRSP .

Web stranica je još u izradi.