Petra Sinovčić sudjelovala je na treningu, a potom i na sastanku tematske mreže „Četvrta smjena – nevidljivi rad“ organiziranom u Zagrebu, u Kući ljudskih prava, 23. i 24. siječnja.

Dana 23. siječnja 2023. godine u hibridnom je obliku održan trening predstavnika/ca organizacija civilnog društva, lokalne uprave i Sveučilišta u Zadru, Odsjeka za sociologiju pod nazivom “Upoznavanje s rezultatima istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja te razmjena stečenih znanja i iskustava”. Trening se održao u okviru projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

U prvoj su sesiji treninga Pavao Parunov, Sara Čović i Valerija Barada predstavili rezultate ispitivanja javnog mnijenja i potreba roditelja maloljetne djece (rezultati anketnog istraživanja i fokusnih grupa) pod nazivom „Obiteljske politike: za koga i kada?“ dok su u drugoj sesiji Jasna Račić i Blanka Čop predstavile rezultate istraživanja literature o usklađivanju privatnog i poslovnog života. Anamarija Tkalčec (CESI) obogatila je trening izloživši rezultate istraživanja koje je provela udruga CESI u sklopu njihovog projekta Parents@Work, a pod nazivom „Mijenjajmo stav! – Roditelji na radnim mjestima – između usklađivanja obveza i diskriminacije“.

Zajednički rad nastavljen je 24. siječnja održavanjem sastanka članica na kojem su raspravljene dosadašnje aktivnosti i postignuća te planirane aktivnosti za slijedeće provedbeno razdoblje.

Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Više na https://babe.hr/en/razmjena-stecenih-znanja-i-iskustava-prostori-promjene/

Foto udruga Domine

Web stranica je još u izradi.