Volonteri u Dominama u 2023. godini

Volonteri u Dominama u 2023. godini

Udruga Domine uredno je 28. veljače predala godišnji izvještaj o volontiranju. U 2023. godini radu udruge svoj doprinos je dalo 47 volonterki i 4 volontera, što čini ukupnu brojku od 51 volontera koji su ostvarili 1140 sati volonterskog rada. Ukupno 18 volonterki,...
Web stranica je još u izradi.