Udruga Domine tijekom 2023. godine nastavila je surađivati s predstavnicima županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pri Splitsko – dalmatinskoj županiji, osobito s predsjednicom županijskog tima, Tamarom Čatlak Cindro. 

Suradnja sa županijskim timom odnosi se prije svega na program podrške i pomoći koji Domine pružaju ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji unutar programa rada savjetovališta udruge. Pri tome je ostvarena osobito dobra suradnja s Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Splitu, ali i sa podružnicama Hrvatskoj zavoda za socijalni rad, PU Splitsko – dalmatinskom te sa Državnim odvjetništvom, ali i s jedinicama lokalne samouprava. Pri tome je potrebno istaknuti osobito dobru suradnju s gradovima Splitom, Supetrom i Makarskom, te samom Županijom splitsko – dalmatinskom. Dio je to programa rada udruge usmjerenog na senzibilizaciju i edukaciju o  rodno-uvjetovanom nasilju, ulaganje u jačanje kapaciteta i međusektorsku suradnje te u suradnji sa županijskim timom za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji. Posebno je potrebno istaknuti dobru međusektorsku suradnju na analizi pojedinih slučajeva te individualnoj podršci žrtvama, kao i zajednički rad na programima prevencije i senzibilizacije javnosti za problem rodno uvjetovanog nasilja. provoditi programe prevencije

Razvijanje međusektorske suradnje i jačanje kapaciteta županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji dio je projekta „Savjetovalište – sigurno mjesto za žene žrtve nasilje i nasilja u obitelji“ koji je u 2023. godini podržalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  s iznosom od 25.000 eura.

Web stranica je još u izradi.