U subotu, 23. travnja u prostorijama udruge Domine održana je supervizija rada stručnog tima savjetovališta. Superviziju grupe je vodila psihologinja Marijana Senjak iz Zagreba.

Na superviziji su svoja iskustva iz direktnog rada s korisnicama pored članica stručnog tima Domina imale priliku podijeliti i članice stručnog tima iz SOS Rijeka. Supervizija je organizirana u suradnji sa Ženskom grupom Split, s kojom udruga Domine dugi niz godina surađuje kroz program direktne podrške za žene i žrtve nasilja u obitelji.

Supervizija je održana u sklopu provedbe druge godine trogodišnjeg programa “Mreža ženske podrške”, financiranog od strane MROSP.

Web stranica je još u izradi.