Predstavnice udruge Domine te suradničkih organizacija CESI Zagreb i SOS Rijeka boravile su u vremenu od 4. do 8. listopada u studijskoj posjeti Londonu, Velika Britanija.

Udruga Domine, zajedno s predstavnicama SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, se u studijskoj posjeti Londonu susrela s predstavnicom Sigrid Rausing Tursta, predstavnicama Women’s Budget Group i direktoricom orgnaizacije Janet Veitch te s profesoricom Liz Kelly na London Metropolitan University.

Fokus posjeta je bilo učenje o rodno osjetljivoj analizi proračuna, načinu prikupljanja i analize podataka te vođenju statistike vezanje za nasilje nad ženama.

Women’s Budget Group je vodeća organizacija u Velikoj Britaniji s kojom je udruga Domine povezana kroz djelovanje u European Women’s Lobby. Women’s Budget Group se bavi rodnom analizom proračuna te njihovo iskustvo kao i metode analize mogu biti odlične smjernice za budući rad području rodne analize proračuna u Hrvatskoj. Janet Veitch je ekspertkinja za rodnu analizu proračuna te je dosta radila upravo na izračunavanju cijene nasilja nad ženama.

Profesorica Liz Kelly je jedna od vodećih istraživačica na području nasilja na ženama i seksualnog nasilja u Velikoj Britaniji. Trenutno je direktorica jedinice za istraživanje nasilja nad ženama i djecom te između ostalog radi na usklađivanju statistike sa stvarnim pokazateljima nasilja nad ženama. U sklopu susreta s njom, imale smo priliku i poslušati predavanje Marai Larasi dugogodišnje feministkinje i aktivistkinje na području ženskih ljudskih prava.

Posjet je organiziran kao dio projekt The cost of violence against women – methodology and tools for prevention and combating financiranog od strane British Embassy Zagreb

Web stranica je još u izradi.