Domine su u sklopu projekta Mreža ženske podrške, kojeg provode uz potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 22.05 do 25.05. obavile studijski posjet Beču u sklopu kojeg su posjetile dvije organizacije. Stručni tim Domina je tom priliko posjetio WAVE –
Women Against Violence Europe i Frauenhäuser Wien. Wave je jedna od najveći mreža ženskih organizacija u Europi te smo ovu priliku iskoristile za razgovor o trenutno stanju s ženskim ljudskim pravima u Europi te za bolje upoznavanje s njihovim članicama koje se bave sličnim aktivnostima kao Domine. Uputile su nas na organizacije u drugim dijelovima Europe koje aktivno razvijaju reintegracijske programe i koje kao i Domine vode autonomna savjetovališta. Frauenhäuser Wien je jedna od najvećih Bečkih organizacija koja uz savjetovalište vodi i 5 sigurnih kuća na području Beča. Razgovor s njima i dijeljenje iskustava su bili dragocjeni. Prenijele su nam svoje iskustvo kriznog zbrinjavanja i smještanja žena kao i rad s njima priliko aktivnog uključivanja u život i rad nakon izlaska iz sigurnog smještaja. Ono što je vrijedno spomenuti je njihovu odličnu suradnju s gradom Bečom kao i činjenicu da su osmislile i održavaju sustav zbrinjavanja po izlasku iz sigurnog smještaja kako bi na taj način umanjili šanse za povratak žena u nasilne veze te im pružile dodatnu podršku u samostalnom životu.

Uz to susrele smo se s aktivistkinjama i borkinjama za ženska prava koje djeluju kako na području Beča i Austrije tako i na području cijele Europe.

Web stranica je još u izradi.