U ponedjeljak, 6. veljače održan je prvi ovogodišnji sastanak upravnog i izvršnog tima Domina. Na sastanku je evaluiran dosadašnji rad te su donesene bitne odluke vezano za programski i financijski razvoj udruge.

Tema sastanka bili su tekući projekti te mogućnosti namicanja sredstava za rad triju centara udruge (Ženski društveni centar Aida Koludrović, Centar za žensku podršku Maja Čulić i Centar za ženska prava Vinka Bulić). Posebna tema sastanka bilo je zagovaranje kriznog centra za koje je ove godine proračunom Grada i Županije splitsko-dalmatinske izdvojeno znatno više sredstava nego prošle godine. Ipak predviđena sredstva bez podrške nadležnog Ministarstva neće biti dostatna za pokriće osnovnih troškova potrebnih za rad kriznog centra, a ona uključuju plaće za potrebno osoblje te svakodnevne troškove održavanja. Kako je naglašeno, ovo je 4. godina da udruga nema nikakav oblik institucionalne podrške i financira se isključivo putem projekata i programa čije financiranje je ostvareno putem javnih poziva i natječaja. Tek manji dio sredstava udruga ostvari kroz samofinanciranje te donacijama građana i pravnih osoba. Uvidom u operativni i financijski plan usvojen na Skupštini udruge krajem godine, zaključeno je da ne bi trebalo biti većih odstupanja u predviđenim projektima i prihodima udruge u 2023. godini. Sastanak je vodila predsjednica Savjeta udruge Valerija Barada.

Web stranica je još u izradi.