Predstavnice udruge Domine sastale su se 7. travnja u Poreču s predstavnicom Centra za građanske inicijative Poreč, Fani Bugarin. Sastanak je održan u sklopu studijskog putovanja udruge Domine organiziranog u cilju razmijene iskustava s organizacijama koje rade sa žrtvama nasilja.

Sastanak je održan na inicijativu udruge Domine koja je Centar za građanske inicijative iz Poreča posjetila u sklopu organiziranog studijskog posjeta kriznom centru u Ljubljani. Na sastanku su izmijenjena iskustva o radu dviju organizacija, posebno u području rada s preživjelima nasilje te oblicima podrške žrtvama i svjedocima, budući da se obje udruge time bave. CGI kao dio Mreže podrške, a Domine u sklopu izvrsne suradnje s Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Splitu. Posjet Centru za građanske inicijative organiziran je u cilju edukacije stručnog tima i prijenosa znanja o održivim modelima rada sa preživjelima nasilje što je aktivnost u okviru trogodišnjeg  programa Mreža ženske podrške, financiranog od strane MROSP.

Web stranica je još u izradi.