Projekt ”Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” je trenutno u posljednjim mjesecima provedbe. Na partnerskom sastanku održanom 20. rujna preko platforme Zoom je evaluirano do sada postignuto te su dogovorene aktivnosti koje su preostale do kraja provedbe projekta. Projekt će završiti krajem listopada završnom konferencijom koja će biti organizirana u Zagrebu.

Nositeljica projekta su udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., dok su uz udrugu Domine na projektu partneri/ce na projektu: Sveučilište u Zadru, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, 

Web stranica je još u izradi.