Mirjana Kučer, kao predstavnica udruge Domine sudjelovala je u četvrtak, 8. prosinca na sastanku Mreže PETRA koji je održan online putem Zoom platforme.

Mreža PETRA, čije su Domine dugogodišnje članice bavi se prevencijom i eliminacijom svih oblika trgovanja ženama i djevojkama u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Sastanak su organizirale kolegice iz Centra za žene žrtve rata ROSA, Nela Pamuković i Adijana Bego. Tema sastanka bila je razmjena informacija vezano uz temu trgovanja ženama a s obzirom na teme iz izvještaja ranije poslanog članicama.

Web stranica je još u izradi.