U utorak 21. veljače Mirjana Kučer sudjelovala je na sastanku Inicijative Radnica. Bio je ovo zadnji sastanak na kojem su nas kolegice iz CESI koje vode ovu Inicijativu Anamarija Tkalčec i Lana Kučer izvijestile o postignutim rezultatima tijekom provedbe Inicijative. Sastanak je održan online sastanak.

Projekt “Radnica” nastoji suzbiti diskriminaciju žena u svijetu rada, te time potaknuti njihovu emancipaciju. Projekt je nastao kao odgovor na nedovoljnu zaštićenost žena u svijetu rada, gdje konstantno bivaju podvrgnute diskriminatornim praksama poslodavaca i radnog okruženja.

Anamarija Tkalčec i Lana Kučer izvijestile su nas o provedbi zagovaračkih aktivnosti na nacionalnoj razini, prije svega u Saboru RH vezano za izmjene Zakona o radu, Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova te drugih nacionalnih planova i zakona iz domene radnog i socijalnog prava.

U prosincu je tako poslan Zahtjev za rodno osviještenim Zakonom o radu s prijedlozima izmjena Zakona Vladi i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koju je potpisalo ukupno 20 organizacija civilnog društva, stručnjakinja i predstavnica akademske zajednice. Među potpisnicama je i udruga Domine.

Nakon kraće rasprave na sastanku se razgovaralo o potrebama koje primjećujemo kao i mogućim aktivnostima koje možemo pripremiti i provesti . Kao vidljiva potreba istaknula se edukacija o radnim pravima za građanke i građane, bilo nezaposlene ili članove-nice sindikata. Inicijativa će nastaviti pratiti provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova i pripadajućeg Akcijskog plana provedbe te zagovarati dopune. Također će se Inicijativa nastaviti organizirati online sastanke u svrhu informiranja, razmjene i povezivanja te nastojati uključiti i druge sindikate, udruge i ekspertice u području.

Više o Inicijativi na

Radnica

Web stranica je još u izradi.