Predstavnica udruge Domine Mirjana Kučer, kao jedna od koordinatorica Ženske mreže Hrvatske sudjelovala je 30. listopada na sastanku ženskih grupa i inicijativa održanom u Centru za ženske studije.

Sastanak je koordinirala Sanja Juras a razgovaralo se o preporukama GREVIO odbora, te budućem radu i akcijama  Ženske mreže Hrvatske i drugih ženskih inicijativa i organizacija kao i podršci novim inicijativama te kolektivima koji i koje upozoravaju na problem sigurnosti žena i doprinose poboljšanju kvalitete života sviju nas, zagovarajući za zajednicu slobodnu od rodno-uvjetovanog nasilja.

Dogovorena je još jedna akcija koja upozorava na problem femicida i neadekvatan odgovor institucija te se razgovaralo o potrebi usuglašavanja standarda i dostatne financijske podrške ženskim organizacijama koje pružaju izvaninstitucionalnu podršku ženama žrtvama nasilja i obiteljskog nasilja.

Web stranica je još u izradi.