U utorak, 19. travnja u sklopu jednodnevne konferencije održane u Hotelu Park u Splitu održan je okrugli stol koji se bavio temom rodno osjetljivog proračuna kao primjenjivog modela za održivo financiranje servisa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji.

Tijekom okruglog stola Petra Sinovčić predstavila  je rezultate rodne analize proračuna grada Splita. Analizirali su se javno dostupni podatci kako bi se utvrdilo na koji način Grad Split pristupa problemu nasilja nad ženama kroz proračun.  Analiza je pokazala da se proračunu Grada Splita se ne koriste rodni pojmovi, a generalno se ne pridaje pažnja tome koji termini se koriste niti u politikama niti u proračunima. U većini slučajeva je riječ o tome da se piše u muškom rodu, uz naputak da se termini jednako koriste za oba spola.  Međutim to ne doprinosi vidljivosti žena u javnim politikama, niti tome da žene sebe vide kao ona za kojih se politike rade i na koje se politike odnose. Nadalje, zbog netransparentnosti i nedostatka podatka, izrazito je teško raditi rodnu analizi proračuna prema sada dostupnima alatima za analizu proračuna.

Na samom okruglom stolu Mirjana Kučer prezentirala je na koji način i tko sve kroz nacionalnu i lokalne politike definira i eventualno provodi mjere sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji.

Okrugli stol dio je aktivnosti koja se provodi kroz trogodišnji program  Mreža ženske podrške, financiranog od strane MRMSOSP, a ima za cilj zagovarati primjenu rodno osjetljivog proračuna kao modela održivog financiranja servisa podrške i pomoći za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji.

Prezentacija rodne analize proračuna Grada Splita provodi se kroz projekt „Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji u lokalnoj zajednici“ financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo, ACF mali projekti u iznosu od 14.981,04 Eura.

#ahaprojekti #acfhrvatska

Web stranica je još u izradi.