U subotu 21. svibnja održana je prva jednodnevna radionica na otvorenom u sklopu projekta “Misli zdravo”. Ove rekreativne radionice opuštanja i osnaživanja osmišljene su s ciljem poticanja samopouzdanja i samopoštovanja kao i samoodrživosti mladih, a nastavak su aktivnosti predavanja za učenike/ce o mentalnom zdravlju održanih u sklopu redovne nastave. Voditeljica radionice je Didina Baketić, psihologinja na projektu s bogatim iskustvom rada s učenicima srednjoškolske populacije kojoj se na izletu priključila i Maja Krstić, voditeljica kreativnih radionica.

Na radionici je sudjelovalo ukupno 11 učenika 1. i 2. razreda I. jezične gimazije Split. Tijekom dana posjetili su nekoliko lokacija na otoku Braču, uključujući Supetar, Bol, Vidovu goru, gdje je realizirano nekoliko radionica u prirodi.

Projekt je osmišljen na način da teži kroz provedbu edukativnih i kreativnih modula unaprijediti životne vještine djece i mladih te poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života mladih. Poseban naglasak u projektu je na mentalnom zdravlju i jačanju samopouzdanja i optimizma kod mladih, osobito u kontekstu promjena koje je sa sobom donijela pandemija COVID-19.

U narednom razdoblju planirana je realizacija još nekoliko jednodnevnih radionica na otvorenom za učenike, kao i predavanje/info radionica o udrugama, civilnom društvu i volontiranju, edukativna šetnja ženskom prošlošću Splita te kreativne radionice šivanja, vezenja i krojenja.

Projekt „Misli zdravo“ financijski podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Web stranica je još u izradi.