Ženska mreža Hrvatske održala je 6. travnja drugu edukaciju o zagovaranju na EU razini za jačanje kapaciteta svojih članica. 

Članice Mreže, među kojima i članice Domina, razgovarale su sa Snježanom Vasiljević s Pravnog fakulteta u Zagrebu  koja  je predstavila zaštitu prava žena na razini Europske unije kroz slučajeve Europskog suda pravde.

Sudjelovalo je 17 žena iz 13 organizacija za prava žena – članica Ženske mreže Hrvatske. Edukacija  je provedena u sklopu projekta Ženske mreže Hrvatske „Zagovaranjem do boljih politika za zaštitu prava žena u Hrvatskoj“, financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u sklopu poziva za male projekte 2021.

#ahaprojekti #acfhrvatska

Web stranica je još u izradi.