Udruga Domine u 2023. godini bilježi porast broja korisnica savjetovališta za gotovo 15%. Neki oblik pravne, psihološke i/ili opće podrške  ukupno je primilo 216 korisnica/ka, od kojih su većina, 204 žene. Broj korisnica/ka koji su se po prvi put obratili savjetovalištu udruge veći je za 8%. Naime, u odnosu na 2022. godinu kada je po prvi put neki od oblika podrške dobile 152 osobe, u ovoj 2023. godini taj broj je narastao na 165, od čega je 155 žena i 10 muškaraca.

Pregledom evidencije pružene podrške, a vezano za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja utvrđeno je da je broj žena žrtava rodno uvjetovanog nasilja počinjenog od strane neke bliske ili treće osobe iznosio 119, odnosno 72,12%, dok je broj žrtava obiteljskog nasilja 98, odnosno 59, 39%. Najveći broj žrtava doživio je neki oblik psihičkog nasilja, čak 43, 03%, dok je fizičko nasilje doživjelo  34, 54% korisnica, seksualno nasilje 11.51%, ekonomsko nasilje 10,9%. najmanji je zabilježen postotak žrtava digitalnog nasilja 1,21%.

Što se tiče vrste pružene podrške ukupno je pružena 608 puta kroz 834 sata. Najviše osoba primilo je neki oblik pravne podrške (126), potom psihološke i psiho-socijalne podrške (106) te opće podrške (104), dok je za 7 osoba organizirana pratnja osoba od povjerenja.

Rad savjetovališta u 2023. godini podržali su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koje je s iznosom od 25.000 eura financiralo jednogodišnji projekt „Savjetovalište – sigurno mjesto za žene žrtve nasilje i nasilja u obitelji“ te dijelom kroz trogodišnji projekt “O.K.U.R.A.ŽENA – Osnažena, kreativna, umrežena, ravnopravna, autonomna ŽENA – program podrške ženama koje su proživjele nasilje” u sklopu poziva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025”. Financijsku podršku radu savjetovališta dao je i Grad Split s iznosom od 4.000 eura za projekt pod nazivom “Priča ženske solidarnosti – razvijanje mreže podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja” te Grad Supetar koji je financirao projekt „Nima straja – prevencija i zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji“ s iznosom od 1.592,67 eura. Županija splitsko – dalmatinska s 1.000 eura podržala je projekt „Mobilni timovi za podršku žrtvama obiteljskog nasilja u ruralnim područjima“. U okviru rada savjetovališta pružena je i besplatna pravna pomoć kroz projekt „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i nasilja u obitelji – primarna besplatna pravna pomoć“ s godišnjim iznosom od 24.300 eura, a koji je financiralo Ministarstvo uprave i pravosuđa.

Web stranica je još u izradi.