Domine su u 26.03. održale prvu radionicu za mlade u sklopu projekta ”Nisi sama-A” financiranog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ciklus radionica koji će se održati u sklopu projekta se tiče tema rodne ravnopravnosti, nasilja te seksualnog nasilja i uznemiravanja. Prava radionica je bila uvodna radionice te se bavila temom ravnopravnosti spolova na kojoj je cilj bio osvještavanje područja neravnopravnosti u svakodnevnom životu te prepoznavanje patrijarhalnih obrazaca koji su još uvijek sveprisutni u današnjem društvu.

Radionica je primarno bila namijenjena mladim volonterkama udruge Domine, ali i sve ostale koje su zainteresirane za temu su mogle prisustvovati. Voditeljice radionice su bile sociologinje udruge Domine, Petra Sinovčić, Tea Bošnjak i Katarina Križan.

Projekt ”Nisi sam-A” je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te traje od 01.01,2024 do 31.12.2024.

Web stranica je još u izradi.