Kroz svibanj i lipanj se pripremala online kampanja prevencije nasilja koja će se provoditi preko društvenih mreža udruge Domine. Cilj kampanje je približavanja teme nasilja nad mladima i među mladima i podignuta razina informiranosti kod mladih. Osmišljen je tekst te su zajedno s dizajnerom osmišljeni vizuali. Trenutno su vizulai u procesu crtanja, a cilj je kampanju javno prezentirati na jesen. Jesen je odabrana jer se tada očekuje veća vidljivost i angažman mladih koji su u tom periodu u procesu povratka u škole i na fakultete.

Kampanja je dio projekta ”Nisi sam-A” financiranog id strane Središnjeg državnog ureda za demografiju, a provodi se od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Web stranica je još u izradi.