Predstavnice udruge Domine Katarina Križan, Petra Sinovčić, Ani Bubić i Mirjana Kučer posjetile su u srijedu 28. rujna Grad Supetar gdje su Gradonačelnici Ivani Marković te predstavnicima gradske uprave predstavili rezultate rodne analize proračuna Grada Supetra.

Nakon predstavljanja analize proračuna organizirano je predstavljanje za predstavnike udruga s kojima Domine na Braču surađuju, prije svega s Koordinacijom ženskih grupa Seka. Analiza je napravljena u sklopu projekta „Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji u lokalnoj zajednici“. Pored predstavljanja analize predstavnice Grada i udruge razgovarale su o tome što je rodno osjetljiv proračun te kako nam razmišljanje o društvenoj osjetljivosti proračuna pomaže u kreiranju ravnopravnijeg društva, slobodnog od nasilja.

Projekt je financiran od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

#ahaprojekti #acfhrvatska

Web stranica je još u izradi.