Udruga Domine je u ponedjeljak (17.10.) održala javno predstavljanje rodne analize proračuna grada Grad Korčula u Korčuli. Na predstavljanju su bile članice tima Domina Petra Sinovčić, Katarina Križan i Mirjana Kučer.

Tom prilikom razgovaralo se o pozitivnim stranama korčulanskog proračuna i tome što je potrebno da se napravi korak prema proračunu koji još bolje odgovara potrebama svih građanki i građana.

Analize proračuna se izrađuju u sklopu projekta Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji u lokalnoj zajednici koji je financiran od strane Fonda za aktivno građanstvo.

#ahaprojekti #acfhrvatska

Web stranica je još u izradi.