Petra Sinovčić sudjelovala je ispred udruge Domine na online predavanju “Predstavljanje publikacije 116 006: Promjena počinje pozivom”  održanom 29. studenog.

Predavanje koje je trajalo dva sata uključilo je dvije tematske cjeline. U prvom dijelu prikazan je statistički prikaz poziva i iskustava, dok je u drugom dijelu predstavljena nacionalna linija za žrtve i svjedoke 116 006 liniju kao nacionalnu liniju za žrtve rodno uvjetovanog nasilja. Predavanje je organizirao Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Web stranica je još u izradi.