Domine su 9. prosinca u prostorijama organizacije predstavile svoju novu publikaciju nastalu kao dio jednogodišnjeg projekta „Savjetovalište kao sigurno mjesto za žene preživjele nasilje i obiteljsko nasilje“ kojeg financira MRMSOSP.

Navedena publikacija se bavi kvalitetom usluge servisa za podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja i stupnju zadovoljstva korisnica-ka istom. Istraživanja koja su se koristila za kreiranje publikacije su Domine provele kroz prethodne dvije godine rada Savjetovališta te pokrivaju situaciju sa servisima za žene koje preživljavaju nasilje na području cijele Hrvatske. Publikacija i rezultati koji su predstavljeni u njoj se mogu koristiti kao zagovarački alat pri zagovaranju promjena na području ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj.

Web stranica je još u izradi.