Tamara Čatlak Cindro održala je predavanje o pravima i podršci žrtvama i svjedocima volonterkama savjetovališta i kriznog centra udruge Domine. Predavanje/ radionica održano je na Pravosudnoj akademiji na Županijskom sudu u Splitu, u utorak, 9. travnja.

Održano predavanje/radionica je nastavak suradnje s Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Splitu te Županijskim timom za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Na predavanju koje se sudionicama pokazalo izuzetno zanimljivim Tamara Čatlak Cindro predstavila je teme kao što je opća podrška žrtvama, podrška tijekom kaznenog postupka, podrška koju pruža Odjel, prava žrtve, pojedinačna procjena potreba. Također rad Odjela i podršku žrtvama približila je kroz primjere prakse i primjere suradnje s udrugom Domine. Posebnu pažnju obratila je i na nove izmjene Kaznenog zakona, koje se odnose na zaštitu žrtava i svjedoka, a koje su stupile na snagu 2. travnja. Pored volonterki udruge Domine predavanje su slušali i službenici novoosnovanog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Općinskom sudu u Splitu.

Bilo je ovo jedno u nizu predavanja i radionica održanih za volonterke kriznog centra i savjetovališta udruge Domine. Predavanje je dio aktivnosti unutar projekta  pružanja primarne besplatne pravne pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i nasilja u obitelji – primarna besplatna pravna pomoć“ kojeg financijski podržava MPU.

Web stranica je još u izradi.