U ponedjeljak 2. listopada održano je prvo u nizu od sedam predavanja iz područja primarne besplatne pravne pomoći putem Zoom platforme udruge Domine. Predavanje je namjenjeno studentima pravnih klinika, pravnih fakulteta, volonterima udruge Domine te korisnicama/cima udruge Domine, mladim i jednoroditeljskim obiteljima. Predavanje je održala Lorena Zec, psihologinja iz partnerske organizacije SOS Rijeka.

Prvo je ovo u nizu predavanja koje imaju za cilj podići razinu znanja prije svega kod studenata i studentica pravnih fakulteta podići razinu znanja o rodno uvjetovanom nasilju, te dodatno osnažiti stručni tim i volonterke savjetovališta.

Lorena Zec,  psihologinja iz organizacije  SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava ima dugogodišnje   direktno   iskustvo u radu s korisnicama, ženama koja preživljavaju različite oblike nasilja, te rada na temama otuđenja i prisilne kontrole. Kroz svoje predavanje o psihološkim aspektima nasilja u obitelji osvrnula se na definicije rodno uvjetovanog nasilja, te koncept otuđenja koji je umjetno stvoren i zloupotrijebljen u našem sustavu, kao i prisilnu kontrolu koja žene drži u nasilnim vezama i nagovještava eskalaciju nasilja koja često dovodi do femicida, a koja nažalost nije prepoznata u našem sustavu.

Predavanje pod nazivom „Otuđenje i prisilna kontrola“ provodilo se kao aktivnost kroz dva projekta. Predavanje su pratili studenti, odnosno studentice s pravnih klinika na splitskom, osječkom, riječkom i zagrebačkom pravnom fakultetu, te volonterske i korisnice Savjetovališta udruge Domine, članovi odnosno članice mladih i jednoroditeljskih obitelji, budući da je predavanje bilo otvoreno za prijave putem online aplikacije. Informativno-edukativno predavanje podržano je kroz projekt „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – primarna besplatna pravna pomoć“ koje se provodi u partnerstvu s udrugama SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava iz Rijeke, CESI – Centar za edukaciju, Savjetovanje i istraživanje iz Zagreba te s Pravnom klinikom pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Projekt je financijski podržalo Ministarstvo pravosuđa i uprave s godišnjim iznosom od 23.400 eura. Predavanje je također dio projekta “Jedni za druge kroz samohrano roditeljstvo” financijski podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji se provodi u partnerstvu s udrugom SOS Rijeka.

Web stranica je još u izradi.