Rodno odgovoran proračun i trošak nasilja prema ženama naziv je predavanja koje je u četvrtak, 23. studenog putem online platforme Teams održala članica Domina Petra Sinovčić. Predavanje je održano na poziv Doc. dr. sc. Ane Marije Sikirić Simčić, s riječke Ekonomije s kojom udruga Domine ima ostvarenu suradnju u području istraživanja rodno osjetljivog proračuna.

Predavanje je održano u okviru kolegija Ekonomija roda na diplomskom sveučilišnom studiju, koji se  na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvodi od prošle akademske godine.

Petra Sinovčić prezentirala je rezultate istraživanja udruge Domine koje se bavilo analizom rodno osjetljivog proračuna te cijene nasilja nad ženama, odnosno usluge prevencije i podrške. Dio je to aktivnosti udruge na zagovaranju rodno osjetljivog proračuna kao modela financijske održivosti servisa za podršku i pomoć ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji.

Predavanje je organizirano kao dio aktivnosti jednogodišnjeg projekta „Savjetovalište – sigurno mjesto za žene žrtve nasilje i nasilja u obitelji“ koje financijski s 25 000 eura u 2023. godini podržava MRSP.

Web stranica je još u izradi.