U sklopu trodnevne radionice u Kući Seka, u Splitskoj na otoku Braču, održanoj od 6. do 9. lipnja za stručne suradnice i volonterke kriznog centra Domina te članice partnerske udruge Žene Kosovske doline održano je stručno predavanje na temu usvajanja i uzdržavanja djece.

Predavanje je održala stručna suradnica savjetovališta udruge Domine, odvjetnica Vera Vučković. Predavanje je održano kao dio aktivnosti jačanja kapaciteta stručnog tima Domina za pružanje besplatne pravne pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji.

Dio je to projekta „Savjetovalište “Maja Čulić” – pružanje besplatne primarne pravne pomoći“ financiranog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.

Web stranica je još u izradi.