26. travnja nastavljen je ciklus radionica za volonterke i korisnice savjetovališta udruge Domine, održavanjem modula: Dinamika i oblici nasilja nad ženama, o čemu je govorila Mirjana Kučer. U okviru radionice održano je predavanje Katarine Križan o digitalnoj sigurnosti i digitalnom nasilju.

Predavanje je naišlo na izuzetan interes kod korisnica, budući da se radi o nedovoljno poznatom i osvještenom obliku nasilja. Nakon upoznavanja sa temom i raznim oblicima u kojima se javlja digitalno nasilje, neke od korisnica, spoznale su da su i same bile žrtve, koje nisu kao nasilje prepoznale, niti su ga prijavile. Upravo ta činjenica ukazuje na važnost ovakvih predavanja te podizanja svijesti o povećanom problemu digitalne sigurnosti i zaštite od digitalnog nasilja djevojaka i žena.

Održano predavanje je dio aktivnosti koje se provode kroz trogodišnji programe savjetovališta udruge „O.K.U.R.A.ŽENA – Osnažena, kreativna, umrežena, ravnopravna, autonomna ŽENA – program podrške ženama koje su proživjele nasilje“ “ koje financira MROSP.

Web stranica je još u izradi.