Udruga Domine potpisala je 5. prosinca još jedan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Središnjim uredom za demografiju i mlade. Projekt „Nisi sam – A!“ provodi se od 1. siječnja 2024. godine do 31.12. 2024. godine u području prevencija nasilja nad i među mladima. Iznos dodijeljene potpore je 13.000, 00 eura.

Cilj projekta, čije predviđeno trajanje je 12 mjeseci je  kroz savjetovanje, edukaciju i online kampanju podići svijest i znanje mladih o prevenciji i borbi protiv nasilja nad i među mladima. Projekt se provodi na području Splitsko – dalmatinske županije i namijenjen je mladima  dobi od 18 do 30 godina. Predviđene aktivnosti u projektu su pravno  i psihološko savjetovanje/terapija; predavanja (4); kvizovi (4); poludnevne radionice (4); online kampanje petnaestodnevne (4) i diseminacijske aktivnosti koje se provode s ciljem bolje vidljivosti projekta. Nositelj projekta je udruga Domine te ga provodi samostalno.

Web stranica je još u izradi.