Udrugu Domine posjetila je u petak 24. svibnja grupa od 30-ak studenata sa Sveučilišta u Teksasu, University of Texas at Austin.  Rad Domina predstavile su Petra Sinovčić i Katarina Križan.     

Studijska posjeta koja je uključivala i susret s Dominama dio je međunarodnog studijskog programa koji Sveučilište organizira za studente kako bi stekli znanja o povijesti, kulturi, politici i gospodarstvu područja koje posjećuju. Petra Sinovčić i Katarina Križan predstavile su kako rad Domina tako i ženska prava u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na problem rodno uvjetovanog nasilja, rodno uvjetovane diskriminacije i nejednakih prilika, što je i bila predviđena tema sastanka. Posjetitelji su iskazali izniman interes za rad udruge te je prepoznali kao jednu od nositeljica društvenih promjena. Studenti su u raspravi naglasili impresioniranost sveobuhvatnim i raznolikim pristupom koje Domine njeguju u promicanju prava žena, te ih upravo to čini bitnim čimbenikom društvenih promjena na bolje.

Web stranica je još u izradi.