Tijekom mjeseca svibnja u suradnji sa dva savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja iz Zagreba i Rijeke, a kojeg vode udruge CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Zagreb, te Centar za nenasilje i ljudska prava – SOS Rijeka provedeno je pilot istraživanje usluge savjetovališta.

Provedeno istraživanje ima za cilj ispitati standarde rada i cijenu izvaninstitucionalne usluge savjetovališta. Pilotiranje instrumenta je napravljeno u suradnji sa dva savjetovališta iz Rijeke i Zagreba s pokušajem standardiziranja usluga savjetovališta i cijena usluga na području RH. Rezultati istraživanja kao i preporuke i smjernice za kreiranje javnih politika bit će predstavljeni javnosti i relevantnim, lokalnim i nacionalnim dionicima tijekom srpnja.

Projekt podržava Zaklada SOLIDARNA kroz Fond za žene u sklopu Programskih potpora za OCD-e.

Web stranica je još u izradi.