Prvi partnerski sastanak na provedbi projekta „Misli zdravo“ održan je u petak, 22. siječnja. Na sastanku s ravnateljicom Prve gimnazije u Splitu, prof. Dobrilom Gotovac-Stipaničev bile su voditeljica projekta Tea Bubić i Petra Sinovčić, kao jedna od izvoditeljica. Cilj je sastanka bio dogovoriti izvedbu plana aktivnosti projekta.

Projekt je inače formalno započeo s provedbom 8. studenog, ali se kasnilo u dostavi ugovorne dokumentacije, pa je sukladno tome prilagođen početak provedbe aktivnosti. Projekt „Misli zdravo“ udruga Domine provodi u partnerstvu s Prvom gimnazijom u Splitu u školskoj godini 2021./2022. Projekt je osmišljen na način da teži kroz provedbu osmišljenih aktivnosti unaprijediti životne vještine djece i mladih te poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine i zdrave stilove života mladih. Poseban naglasak u projektu je na mentalnom zdravlju i jačanju samopouzdanja i optimizma kod mladih, osobito u kontekstu promjena koje je sa sobom donijela pandemija COVID-19. Kroz 4 modula radionica razvijat će se osobine pozitivnosti, kreativnosti, praktičnosti i otvorenosti. Mladi će se poticati na aktivnije sudjelovanje u životu zajednice. Cilj je projekta osnažiti učenike srednjih škola za primjenu zdravih stilova života. Također kroz istraživanje će se nastojati istražiti utjecaj krize izazvane COVID-om na srednjoškolsku populaciju, roditelje, nastavnike i stručne djelatnike.

Projekt „Misli zdravo“ financijski je podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja s iznosom 86.666,67 kuna.

Web stranica je još u izradi.